Comuna Chirnogi, Sat Chirnogi, Strada Radovani, nr. 12, județul Călărași (004) 0727 840 371 galcolineleargesului@gal-ca.ro

Grupul de Acțiune Locală Colinele Argeșului


Ultimele noutăți adăugate de Grupul de Acțiune Locală Colinele Argeșului

F6 – Nota de aprobare modificare SDL
SDL versiunea 07 finala
Anexa 3 – Componenta parteneriatului 2022 actualizat
ANEXA 4T – Planul de finanțare TRANZIȚIE – FEADR
ANEXA 4 E – Planul de finanțare EURI
F6 – GAL Colinele Argesului acceptare modificare SDL
Planul de finantare v02
SDL-v06
Erata nr. 1 / 2021
Raport final de selectie nr. 1_2021 – M1_6B
Raport final de selectie nr. 1_2021 – M3_6A
Gal Colinele Argesului